Sieuthisuckhoe.shop trực thuộc công ty Y NHA KHOA 3D

VÌ SAO HOCL ĐƯỢC ÍT NGƯỜI BIẾT TỚI?

💧 HOCl không được thương mại rộng rãi do được chế tạo theo công nghệ cũ có tuổi thọ ngắn và chất chuyển hoá gây độc tế bào (Lister, 1952). Các nghiên cứu những năm 2000 cho thấy sự không ổn định của HOCl (Soo Voon và cộng sự, 2002; USDA-AMS tháng 8 năm 2015).
💧 Có 3 yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của HOCl: KHÔNG KHÍ, ÁNH SÁNG VÀ NHIỆT ĐỘ. Nên HOCl chỉ được sản xuất để sử dụng tại chỗ.
🔬 Tuy nhiên với sự tiến bộ của khoa học, những thách thức công nghệ xung quanh tính không ổn định vốn có của HOCl đã được khắc phục bằng kỹ thuật điện phân, cho phép sản xuất quy mô lớn với công thức ổn định và tinh khiết.
🔬 Sự ổn định của các chế phẩm điện phân HOCl bằng cách sử dụng hợp lý các chất phụ gia và các công thức dược phẩm ổn định đã được tạo ra thành công bằng cách kiểm soát pH với việc bổ sung HCl (Wang, 2007). Các sản phẩm được sản xuất bằng cả hai phương pháp này đã đáp ứng các quy định của FDA / EPA cho phép tuyên bố thời hạn sử dụng lên đến hai năm.

📌 Nguồn tham khảo:
[1] Lister, M.W. (1952) The Decomposition of Hypochlorous Acid. Canadian J of Chemistry
[2] Soo-Voon, L., Yen-Con H., Donghwan C., Anderson, J., Erickson, M., Morita, K. (2002) Effects of storage conditions and pH on chlorine loss in electrolyzed oxidizing water. J. Agric Food Chemistry
[3] Terry, D and Williams, J.F. US Patent Application # 62-353,483.
[4] Wang L, Bassiri M, Najafi R, Najafi K, Yang J, Khosrovi B, Hwong W, Barati E, Belisle B, Celeri C, and Robson MC (2007) Hypochlorous Acid as a Potential Wound Care Agent, Part I. Stabilized Hypochlorous Acid: A Component of the Inorganic Armamentarium of Innate Immunity Journal of Burns and Wounds
---------------------------------------------------
💧 MiraChlorTM là sản phẩm của LETUS CORP. (USA) với công nghệ độc đáo đã được cấp bằng sáng chế tại Hoa Kỳ - tạo ra HOCl tinh khiết như HOCl nội sinh trong cơ thể BẠN.
🌐 www.letus.vn
📧 hocl.3d@ddd.vn
🔗 fb.com/Mirachlor.HOCL.Tinhkhiet.Khukhuan.Satkhuan
🛒 https://bit.ly/letus-vn