Sieuthisuckhoe.shop trực thuộc công ty Y NHA KHOA 3D

HOCl CÓ BỀ DÀY LỊCH SỬ 187 NĂM

Trái với quan điểm của nhiều người rằng HOCl là một phát một hiện mới, thật ra thì HOCl đã có một lịch sử lâu đời và được nghiên cứu rộng rãi trên thế giới:
🔹 1834: Được phát hiện bởi Nhà hóa học người Pháp Antoine Jérôme Balard.
🔹 1915: Được dùng như Chất khử trùng vết thương trong Thế chiến Thứ 1.
🔹 1940: Sử dụng tại các Bệnh viện ở London như một biện pháp Kiểm soát nhiễm trùng chống lại sự phát tán trong không khí của mầm bệnh.
🔹 1950: Ứng dụng trong nông nghiệp.
🔹 1970-1980: Đề xuất trong khử trùng nước uống và xử lý nước thải.
🔹 2000: Được chấp thuận để dùng làm Chất khử trùng trong ngành Công nghiệp Thực Phẩm ở Nhật Bản và Hoa Kỳ.
🔹 2015: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) coi là 'dạng clo có hoạt tính diệt khuẩn cao nhất chống lại nhiều loại vi sinh vật'.
🔹 2020: EPA (Cục Bảo vệ Môi sinh Hoa Kỳ) liệt kê vào Danh sách các sản phẩm khử trùng bề mặt chống lại SARS-CoV-2.
🔹 Hiện nay: HOCl được nghiên cứu bởi các Viện trên 50 QUỐC GIA. Có hơn 2.600 BÀI nghiên cứu về KHẢ NĂNG SÁT KHUẨN và hơn 3.000 BÀI nghiên cứu về khả năng CHĂM SÓC VẾT THƯƠNG.

📌 Nguồn tham khảo:
[1] Cordova, R. F. (1916). The Therapeutic Value of Hypochlorous Acid. Br Med J, 1(2888), 651-65
[2] Smith, J. L., Drennan, A. M., Rettie, T., & Campbell, W. (1915). Experimental Observations on the Antiseptic Action of Hypochlorous Acid and Its Application to Wound Treatment. Br Med J, 2(2847)
[3] Elford, W. J., & van den Ende, J. (1945). Studies on the disinfecting action of hypochlorous acid gas and sprayed solution of hypochlorite against bacterial aerosols. J Hyg (Lond), 44(1), 1-14
[4] Shiroodi S, Ovissipour M. Electrolyzed water application in fresh produce sanitation. In: Siddiqui M, editor. Postharvest Disinfection of Fruits and Vegetables. San Diego: Academic Press (Elsevier) (2018).
[5] Chauret CP. Sanitization. In: Batt CA, Tortorello ML, editors. Encyclopedia of Food Microbiology. San Diego: Elsevier (2014).
[6] Pal P. Industrial Water Treatment Process Technology. Cambridge: Elsevier Science, Butterworth-Heinemann (2017).
[7] WHO 2020
---------------------------------------------------
💧 MiraChlorTM là sản phẩm của LETUS CORP. (USA) với công nghệ độc đáo đã được cấp bằng sáng chế tại Hoa Kỳ - tạo ra HOCl tinh khiết như HOCl nội sinh trong cơ thể BẠN.
🌐 www.letus.vn
📧 hocl.3d@ddd.vn
🔗 fb.com/Mirachlor.HOCL.Tinhkhiet.Khukhuan.Satkhuan
🛒 https://bit.ly/letus-vn