Sieuthisuckhoe.shop trực thuộc công ty Y NHA KHOA 3D

NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ HỒNG NGOẠI, BỘ CẢM BIẾN HEIMANN – ĐỨC (ĐO NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ VÀ BỀ MẶT - PHÒNG, SỮA, NƯỚC,...)

Thương hiệu: Khác

Tình trạng: Còn hàng

700,000₫
 NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ HỒNG NGOẠI, BỘ CẢM BIẾN HEIMANN – ĐỨC (ĐO NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ VÀ BỀ MẶT - PHÒNG, SỮA, NƯỚC,...)
 NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ HỒNG NGOẠI, BỘ CẢM BIẾN HEIMANN – ĐỨC (ĐO NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ VÀ BỀ MẶT - PHÒNG, SỮA, NƯỚC,...)
 NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ HỒNG NGOẠI, BỘ CẢM BIẾN HEIMANN – ĐỨC (ĐO NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ VÀ BỀ MẶT - PHÒNG, SỮA, NƯỚC,...)
 NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ HỒNG NGOẠI, BỘ CẢM BIẾN HEIMANN – ĐỨC (ĐO NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ VÀ BỀ MẶT - PHÒNG, SỮA, NƯỚC,...)